DECENTRALIZED AUTONOMOUS BANK

XIXO

BLOCKCHAIN BANK

X-BANK

X-BANK

GLOBAL blockchain bank

building_013-company-house-office-school-tower-cityCreated with Sketch.

DETAILS

INTRODUCE ABOUT
X-BANK

DETAILS

X - Services

DETAILS

LOAN SERVICES

DETAILS

STAKING AND SAVING

SWAP XBA

Get Wallet Address

INTRODUCTION

X-BANK

Live and work

Labor and enjoyment

"MISSION
With the launch of XBank, We always upholds the viewpoint of applying science and technology and the wide recognition of the community with a new challenge and new idea in line with modern trends; with passion to make life better, equality through technology and consensus, We are taking risks to demonstrate what people can do based on creativity, pioneering technology and community strength.

Xbank Project is a community project, for the community and by the community, especially the Real Estate, Construction and Industry community." 

Income made by you

Interest and share

STAKING AND SAVING

 • At maturity, according to regulations, the interest package pays both principal and interest to the Customer.
 • The rule to take the number after the decimal point is 6 numbers.
 • Send your TKX , XBA, USDT to our X-Bank wallet.

Please fill in the correct and complete information in the registration form.
If members intentionally fill incorrect infomartion in the registration form such as TKX,XBA,USDT Recieve Wallet Address or Saving Amount below the minimum requirement.  XBank will not respond.


          X-Saving       
        Instruction

SUBMIT REGISTRATION

X-Saving Registration

 TKX/USDT/XBA

Note

GET WALLET ADDRESS

SUBMIT REGISTRATION

Withdrawal Registration

TKX/USDT/XBA

       Instruction

WITHDRAWAL REGISTRATION

Please fill in the correct and complete information in the registration form

 • At maturity, according to regulations, the interest package pays both principal and interest to the Customer.
 • The rule to take the number after the decimal point is 6 numbers.
 • Note: The wallet that receives the principal is the wallet that the investor used at the time of depositing registration.

X-LOAN 

Sign up for loan

SUBMIT REGISTRATION

Sign up for payment

SUBMIT REGISTRATION

Note

FIELDS

X-BANK

X-LOAN

02

 • Provide flexible loan products.
 • Attractive and competitive interest rates.
 • Collateral and diversified loan currency: TKX, USDT, BNB...

03

X-SWAP

 • Provide fast and secure Cryptos exchange service.
 • Attractive and competitive rates.
 • Exchange up to hundreds of Cryptos.

Coming together is a beginning

WORKING TOGETHER IS PROGRESS. Keeping each other's feet is SUCCESS.

04

 X-INSURE

 • Bid guarantee.
 • Payment guarantee.
 • Contract performance guarantee

X-SAVING

01

 • Provide flexible saving products.
 • Attractive and competitive interest rates.

Staking - Saving: X-SAVING by TKX/XBA/USDT

*Min amount TKX / USDT/XBA: 50,000 TKX / 100USDT / 50XBA
* Max amount TKX/USDT/XBA: Not exceeding the total deposit limit as prescribed by XBank
* Interest calculation method: %/year.
* Interest calculation basis: 365 days/year.
- Prepayment:
 Investors withdrawing before maturity enjoy interest rate of 2.5%/year.
- Payment on time:
Finalize all principal and interest: Transfer all principal and interest to investor's wallet account.
Finalization of interest, revolving principal: Interest is transferred to the investor's wallet account, the investor chooses to send the principal back according to the corresponding term.
Revolving principal interest according to the old term.

PROGRAM:

- The wallet that receives the principal is the wallet provided by the member filled in the registration form.
- In case of withdrawing interest and revolving principal, the interest rate is applied according to the corresponding term according to current regulations of XBank.
- If the investor does not make the payment by the due date, XBank will automatically cycle the principal interest according to the previous term (the interest rate applies according to the current regulations of XBank).

Note

The profit calculation guide

Interest rate %/year, the basis for calculating interest 365 days/year.
The rule to take the number after the decimal point is 6 numbers.
   Example: Original deposit: 1,000,000 TKX; Term 01month; Interest rate: 8%/year.
Date due:
Interest: (1,000,000 * 0.08*30)/365= 6,575.342465 TXK
Principal + Interest: 1,000,000 + 6,575.342465 = 1,006,575.342465 TKX

REGULATIONS OF X-SAVING FEES

1. X-Saving TKX/XBA/USDT withdrawal fees:
- For X-Saving USDT Flexible Term: 3 days from deposit, minimum withdrawal 5 USDT, fee 1% total withdrawal amount
 - X-Saving USDT withdrawal fee before maturity: 1%* (withdrawal amount), minimum 5 USDT
- X-Saving TKX withdrawal fee before maturity: 1%* (withdrawal amount), minimum 5000 TKX.
- X-Saving XBA withdrawal fee before maturity: 1%*(withdrawal amount), minimum 5 XBA.
*(If a member withdraws X-Saving XBA before the due date, the gift must be refunded, XBank will deduct the gift before transferring the final payment to the member).
2. X-Saving withdrawal transfer fee:
  - Free transfer at the time of X-Saving withdrawal for for new/revolving X-Saving TKX/XBA/USDT deposits before January 1st, 2022.
3. X-Saving management fee:
 - Free management fee for new/revolving X-Saving TKX/XBA/USDT deposits before January 1st, 2022.

- Tìm kiếm và mở rộng nguồn sản phẩm bất động sản;
- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng và bán các sản phẩm bất động sản của công ty;
- Chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng;
- Tiếp thu, nâng cao kiến thức về sản phẩm và thị trường bất động sản;
- Làm việc nhóm, không áp đặt doanh số cá nhân. Đảm bảo chỉ tiêu chung của team làm việc (từ 6-8 bạn / team);
- Trải nghiệm các vị trí công việc theo năng lực để phát triển và hoàn thiện kỹ năng, tạo cơ hội thăng tiến nhanh (Trao đổi cụ thể khi phòng vấn).

MÔ TẢ CHÍNH SÁCH

- Giới tính: Nam/Nữ, độ tuổi từ 20 - 35;
- Kỹ năng giap tiếp, đàm phán tốt ;
- Tự tin, năng động, cầu tiến và đam mê kinh doanh ;
- Khả năng làm việc theo nhóm, độc lập, chịu được áp lực công việc ;
- Tác phong lịch sự, chuyên nghiệp ;
- Có phương tiện đi lại và máy laptop để phục vụ công việc;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới bất động sản hoặc các ngành bán hàng cao cấp (ô tô, các tài sản có giá trị lớn, VLXD dự án, …), bảo hiểm, tư vấn tài chính, hàng không,- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo.

LÃI SUẤT GÓI TÍN DỤNG CHO VAY THẾ CHẤP

CHÍNH SÁCH GÓI TÍN DỤNG CHO VAY THẾ CHẤP

CHƯƠNG TRÌNH LÃI SUẤT TIỆT KIỆM GỬI BẰNG USDT

- Tất toán trước hạn:
Nhà đầu tư rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn 2,5%/năm.

- Tất toán đúng hạn:
Nhà đầu tư tất toán toàn bộ gốc và lãi: Chuyển toàn bộ gốc lãi tài khoản ví của nhà đầu tư.
Nhà đầu tư tất toán lãi, gốc quay vòng: Lãi chuyển về tài khoản ví của nhà đầu tư, phần gốc nhà đầu tư lựa chọn gửi lại theo kỳ hạn tương ứng.
Nhà đầu tư: Lãi nhập gốc quay vòng theo kỳ hạn cũ.

QUY ĐỊNH TẤT TOÁN

- Ví nhận gốc lãi là ví nhà đầu tư đã sử dụng tại thời điểm đăng ký gửi tiết kiệm
- Đối với trường hợp rút lãi, gốc quay vòng, lãi suất được áp dụng theo kỳ hạn tương ứng theo quy định hiện hành của XBank.
- Nếu đến hạn nhà đầu không thực hiện tất toán, XBank sẽ tự động quay vòng lãi nhập gốc theo kỳ hạn cũ (lãi suất áp dụng theo quy định hiện hành của XBank).

GHI CHÚ

X-SAVING 

 X-LOAN

X-SWAP

X-INSURE

Wallet INFORMATION TRANSFER TKX X-BANK

INFORMATION OF TKX Wallet
Standard: BEP20
Wallet:
 0xDC3a7D0f0392E0b97Ed84B6bDF597Cd07edB4c30

Thank you for trusting and using X-Bank's services!
Note:
Email confirmation of our unique:
[email protected]
wallet address:
0xDC3a7D0f0392E0b97Ed84B6bDF597Cd07edB4c30

REGULATIONS ON X-LOAN

A. X-LOAN PROGRAMS
Mortgage USDT to loan TKX
Quick loan 5 - 15 days: Min 200,000 TKX - Max 1,000,000 TKX
Slow loan 1 month: Min 200,000 TKX - Max 5,000,000 TKX
Mortgage of TKX to loan USDT
Fast loan 5 - 15 days: Min 300 USDT - Max 2000 USDT
Slow loan 1 month: Min 300 USDT - Max 3000 USDT
B. REGULATIONS OF X-LOAN
1, Regulations of interest rate and loan interest
Interest is calculated on the actual number of days borrowed.
Interest calculation basis: 1 year 365 days
Interest calculation method: %/year.
Loan interest rate regulations:
Fast loan: Floating; The lowest is the 12 month term deposit interest rate + 10%
Slow loan: Floating; The lowest is the 6 month term deposit interest rate + 10%.
2, Loan limit
Collateral is USTD: Borrow up to 70% of the asset value.
Collateral is TKX: Borrow up to 50% of the asset value.
3, Valuation of TKX
The valuation of TKX complies with regulations and depends on the approval of the CEO of XBank.
3.1 Valuation of TKX for mortgage USDT to borrow TKX
Minimum: 200% of the price on CMC at the time of valuation.
Maximum: 500% of the price on CMC at the time of valuation.
Example: Price of TXK on CMC at the time of valuation is: 1 TKX = 0.002 USDT
=> Valuation of TKX
Minimum: 1 TKX = 200% * 0.002 = 0.004 USDT
Maximum: 1 TKX = 500% * 0.002 = 0.01 USDT
3.2 Valuation of TKX for mortgage TKX to borrow USDT
Valuation of TKX: Valuate TKX based on CMC price at the time to loan
4, Regulations of overdue fines
Overdue interest rate: Equal to 1.5 times the lending interest rate.
Overdue interest is calculated based on the actual number of days overdue.
5, Regulations of fees of X-Loan
Valuation of asset fees and asset management fees: Free
Early repayment fees:
+ For mortgage USDT to borrow TKX: 2%* of repayment amount.
(Convert to pay fees in XBA, base price 1000 TKX = 1 XBA).
+ For mortgage TKX to borrow USDT: 2%* of repayment amount (paying fee in USDT).
Fee of transferring mortgage asset/repayment to XBank: To be paid by borrowers.
Fee of transferring loan token/returning assets to borrowers: To be paid by XBank.
6. Regulations of loan repayment
Not applicable for repayment before 3 days from the date of loan.
Allowed to repay a part of the loan before maturity: Minimum 50,000 TKX/ 100 USDT.
*(Premature repayment of a part of the principal will be subject to early repayment fee: Apply according to section 5)
7. Regulations on handling collateral
After 10 days from the due date of the X-Loan, if the member does not fulfill the payment obligation. XBank will handle collateral in accordance with regulations.