DECENTRALIZED AUTONOMOUS BANK

XIXO

BLOCKCHAIN BANK

X-BANK

X-BANK

GLOBAL blockchain bank

building_013-company-house-office-school-tower-cityCreated with Sketch.

DETAILS

INTRODUCE ABOUT
X-BANK

DETAILS

X - Services

DETAILS

LOAN SERVICES

DETAILS

STAKING AND SAVING

SWAP XBA

Get Wallet Address

INTRODUCTION

X-BANK

Live and work

Labor and enjoyment

"MISSION
With the launch of XBank, XIXO always upholds the viewpoint of applying science and technology and the wide recognition of the community with a new challenge and new idea in line with modern trends; with passion to make life better, equality through technology and consensus, XIXO is taking risks to demonstrate what people can do based on creativity, pioneering technology and community strength.

Xbank Project is a community project, for the community and by the community, especially the Real Estate, Construction and Industry community." 

Income made by you

Interest and share

STAKING AND SAVING

 • At maturity, according to regulations, the interest package pays both principal and interest to the Customer.
 • The rule to take the number after the decimal point is 8 numbers.
 • Send your TKX , XBA, USDT to our X-Bank wallet.

Please fill in the correct and complete information in the registration form.
If members intentionally fill incorrect infomartion in the registration form such as TKX,XBA,USDT Recieve Wallet Address or Saving Amount below the minimum requirement.  XBank will not respond.


          X-Saving       
        Instruction

SUBMIT REGISTRATION

X-Saving Registration

 TKX/USDT/XBA

Note

GET WALLET ADDRESS

SUBMIT REGISTRATION

Withdrawal Registration

TKX/USDT/XBA

       Instruction

WITHDRAWAL REGISTRATION

Please fill in the correct and complete information in the registration form

 • At maturity, according to regulations, the interest package pays both principal and interest to the Customer.
 • The rule to take the number after the decimal point is 8 numbers.
 • Note: The wallet that receives the principal is the wallet that the investor used at the time of depositing registration.

FIELDS

X-BANK

X-LOAN

02

 • Provide flexible loan products.
 • Attractive and competitive interest rates.
 • Collateral and diversified loan currency: TKX, USDT, BNB...

03

X-SWAP

 • Provide fast and secure Cryptos exchange service.
 • Attractive and competitive rates.
 • Exchange up to hundreds of Cryptos.

Coming together is a beginning

WORKING TOGETHER IS PROGRESS. Keeping each other's feet is SUCCESS.

04

 X-INSURE

 • Bid guarantee.
 • Payment guarantee.
 • Contract performance guarantee

X-SAVING

01

 • Provide flexible saving products.
 • Attractive and competitive interest rates.

X-LOAN 

COMING SOON

COMING SOON

Staking - Saving: X-SAVING by TKX/XBA/USDT

*Min amount TKX / USDT/XBA: 50,000 TKX / 100USDT / 50XBA
* Max amount TKX/USDT/XBA: Not exceeding the total deposit limit as prescribed by XBank
* Interest calculation method: %/year.
* Interest calculation basis: 365 days/year.
- Prepayment:
 Investors withdrawing before maturity enjoy interest rate of 2.5%/year.
- Payment on time:
Finalize all principal and interest: Transfer all principal and interest to investor's wallet account.
Finalization of interest, revolving principal: Interest is transferred to the investor's wallet account, the investor chooses to send the principal back according to the corresponding term.
Revolving principal interest according to the old term.

PROGRAM:

- The wallet that receives the principal is the wallet provided by the member filled in the registration form.
- In case of withdrawing interest and revolving principal, the interest rate is applied according to the corresponding term according to current regulations of XBank.
- If the investor does not make the payment by the due date, XBank will automatically cycle the principal interest according to the previous term (the interest rate applies according to the current regulations of XBank).

Note

The profit calculation guide

Interest rate %/year, the basis for calculating interest 365 days/year.
The rule to take the number after the decimal point is 6 numbers.
   Example: Original deposit: 1,000,000 TKX; Term 01month; Interest rate: 8%/year.
Date due:
Interest: (1,000,000 * 0.08*30)/365= 6,575.342465 TXK
Principal + Interest: 1,000,000 + 6,575.342465 = 1,006,575.342465 TKX

REGULATIONS OF X-SAVING FEES

1. X-Saving TKX/XBA/USDT withdrawal fees:
- For X-Saving USDT Flexible Term: 3 days from deposit, minimum withdrawal 5 USDT, fee 1% total withdrawal amount
- X-Saving TKX withdrawal fee before maturity: 1%* (withdrawal amount), minimum 5000 TKX.
- X-Saving XBA withdrawal fee before maturity: 1%*(withdrawal amount), minimum 5 XBA.
*(If a member withdraws X-Saving XBA before the due date, the gift must be refunded, XBank will deduct the gift before transferring the final payment to the member).
2. X-Saving withdrawal transfer fee:
- Free transfer at the time of X-Saving withdrawal for for new/revolving X-Saving TKX deposits before November 1, 2021
- Free transfer at the time of X-Saving withdrawal for for new/revolving X-Saving XBA deposits before January 1st, 2022.
3. X-Saving management fee:
- Free management fee for new/revolving X-Saving TKX deposits before November 1st, 2021.
- Free management fee for new/revolving X-Saving XBA deposits before January 1st, 2022.

- Tìm kiếm và mở rộng nguồn sản phẩm bất động sản;
- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng và bán các sản phẩm bất động sản của công ty;
- Chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng;
- Tiếp thu, nâng cao kiến thức về sản phẩm và thị trường bất động sản;
- Làm việc nhóm, không áp đặt doanh số cá nhân. Đảm bảo chỉ tiêu chung của team làm việc (từ 6-8 bạn / team);
- Trải nghiệm các vị trí công việc theo năng lực để phát triển và hoàn thiện kỹ năng, tạo cơ hội thăng tiến nhanh (Trao đổi cụ thể khi phòng vấn).

MÔ TẢ CHÍNH SÁCH

- Giới tính: Nam/Nữ, độ tuổi từ 20 - 35;
- Kỹ năng giap tiếp, đàm phán tốt ;
- Tự tin, năng động, cầu tiến và đam mê kinh doanh ;
- Khả năng làm việc theo nhóm, độc lập, chịu được áp lực công việc ;
- Tác phong lịch sự, chuyên nghiệp ;
- Có phương tiện đi lại và máy laptop để phục vụ công việc;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới bất động sản hoặc các ngành bán hàng cao cấp (ô tô, các tài sản có giá trị lớn, VLXD dự án, …), bảo hiểm, tư vấn tài chính, hàng không,- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo.

LÃI SUẤT GÓI TÍN DỤNG CHO VAY THẾ CHẤP

CHÍNH SÁCH GÓI TÍN DỤNG CHO VAY THẾ CHẤP

CHƯƠNG TRÌNH LÃI SUẤT TIỆT KIỆM GỬI BẰNG USDT

- Tất toán trước hạn:
Nhà đầu tư rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn 2,5%/năm.

- Tất toán đúng hạn:
Nhà đầu tư tất toán toàn bộ gốc và lãi: Chuyển toàn bộ gốc lãi tài khoản ví của nhà đầu tư.
Nhà đầu tư tất toán lãi, gốc quay vòng: Lãi chuyển về tài khoản ví của nhà đầu tư, phần gốc nhà đầu tư lựa chọn gửi lại theo kỳ hạn tương ứng.
Nhà đầu tư: Lãi nhập gốc quay vòng theo kỳ hạn cũ.

QUY ĐỊNH TẤT TOÁN

- Ví nhận gốc lãi là ví nhà đầu tư đã sử dụng tại thời điểm đăng ký gửi tiết kiệm
- Đối với trường hợp rút lãi, gốc quay vòng, lãi suất được áp dụng theo kỳ hạn tương ứng theo quy định hiện hành của XBank.
- Nếu đến hạn nhà đầu không thực hiện tất toán, XBank sẽ tự động quay vòng lãi nhập gốc theo kỳ hạn cũ (lãi suất áp dụng theo quy định hiện hành của XBank).

GHI CHÚ

X-SAVING 

 X-LOAN

X-SWAP

X-INSURE

Wallet INFORMATION TRANSFER TKX X-BANK

INFORMATION OF TKX Wallet
Standard: BEP20
Wallet:
 0xDC3a7D0f0392E0b97Ed84B6bDF597Cd07edB4c30

Thank you for trusting and using X-Bank's services!
Note:
Email confirmation of our unique:
[email protected]
wallet address:
0xDC3a7D0f0392E0b97Ed84B6bDF597Cd07edB4c30